Vòi Sen Tắm CAESAR Tay Sen 1 Chế Độ Dây Xi S038C

473,000