Vòi Sen Tắm American Standard IDS Âm Tường WF-6821

3,010,000