Vòi Lavabo American Standard Đóng Chậm A-2400N

1,978,000