vòi rửa - Tân Lê Gia

Showing 1–40 of 153 results

-24%
6.300.000 4.788.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Tay gạt đóng mở bằng chất liệu kim loại cao cấp • Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng dễ sử dụng • Chế độ phun bọt • Lớp mạ bền vững với thời gian

-25%
11.730.000 8.790.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Tay gạt đóng mở bằng chất liệu kim loại cao cấp • Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng dễ sử dụng • Nút chỉnh chức năng nước phun cực nhẹ ở đầu vòi • Lớp mạ ...

-25%
6.560.000 4.920.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Tay gạt đóng mở bằng chất liệu kim loại cao cấp • Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng dễ sử dụng • Chế độ phun bọt và phun tia • Lớp mạ bền vững với thời ...

-24%
13.480.000 10.244.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Đầu vòi rút dây • Tay gạt đóng mở bằng chất liệu kim loại cao cấp • Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng dễ sử dụng • Nút chỉnh chức năng nước phun cực nhẹ ở ...

-21%
11.400.000 9.006.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Thiết kế sang trọng, hiện đại • Đầu vòi rút dây • Lớp mạ bền vững với thời gian

-22%
4.210.000 3.285.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Thiết kế sang trọng, hiện đại • Lớp mạ bền vững với thời gian

-21%
3.300.000 2.605.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Thiết kế sang trọng, hiện đại • Lớp mạ bền vững với thời gian

-22%
3.130.000 2.445.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Thiết kế sang trọng, hiện đại • Lớp mạ bền vững với thời gian

-21%
4.140.000 3.270.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Thiết kế sang trọng, hiện đại • Lớp mạ bền vững với thời gian

-21%
2.180.000 1.725.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Thiết kế sang trọng, hiện đại • Lớp mạ bền vững với thời gian

-21%
3.940.000 3.115.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Tính năng: • Thiết kế sang trọng, hiện đại • Lớp mạ bền vững với thời gian

-23%
6.850.000 5.275.000

Kỹ thuật: Lớp mạ: Chrome Chất liệu: Đồng Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa

-22%
2.130.000 1.661.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả và không ống thải chữ P Tính năng: •Thiết kế hiện đại sang trọng • Lớp mạ bền vũng với thời gian

-21%
4.730.000 3.736.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-23%
5.150.000 3.965.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-21%
5.570.000 4.400.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-21%
7.200.000 5.688.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-17%
8.000.000 6.650.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-23%
9.000.000 6.950.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-23%
4.620.000 3.557.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-23%
5.150.000 3.965.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-24%
5.200.000 3.955.000

Kỹ thuật: Lớp mạ: Chrome Chất liệu: Đồng Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-21%
5.700.000 4.503.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-23%
6.500.000 5.005.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-25%
5.150.000 3.865.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-24%
5.570.000 4.235.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-24%
4.620.000 3.511.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế sang trọng, tinh tế • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-22%
2.000.000 1.560.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Thiết kế hiện đại sang trọng • Lớp mạ Nickel dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-21%
2.520.000 1.980.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Thiết kế hiện đại sang trọng • Lớp mạ Nickel dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-23%
3.050.000 2.350.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Thiết kế hiện đại sang trọng • Lớp mạ Nickel dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao

-21%
1.760.000 1.390.000

Kỹ thuật: Chất liệu : Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Lưu ý: – Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P

-21%
2.230.000 1.760.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P

-21%
2.690.000 2.125.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P

-24%
8.170.000 6.225.000

Kỹ thuật: Lớp mạ: Chrome Chất liệu: Đồng Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa

-24%
7.270.000 5.525.000

Kỹ thuật: Lớp mạ: Chrome Chất liệu: Đồng Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa

-23%
60.000.000 46.200.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Thiết kế hiện đại sang trọng • Lớp mạ bền vững với thời gian

-21%
30.980.000 24.468.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Thép không gỉ Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao • Đường nét viền mỏng chỉ 3mm, thanh mảnh ...

-23%
33.600.000 25.850.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Thép không gỉ Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao • Đường nét viền mỏng chỉ 3mm, thanh mảnh ...

-22%
36.750.000 28.665.000

Kỹ thuật: Chất liệu: Thép không gỉ Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa Lưu ý: Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P Tính năng: • Công nghệ gạt êm ái • Lớp mạ Niken dày gấp 3 lần, chống ăn mòn cao • Đường nét viền mỏng chỉ 3mm, thanh mảnh ...

Call Now

1
Bạn cần hỗ trợ?