bồn tắm - Tân Lê Gia

Showing all 23 results

-13%
162.740.000 142.256.000

Kích thước: 800D x 1700W x 565H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn & ống thoát thải

-23%
162.740.000 125.309.800

Kích thước: 855D x 1700W x 640H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải

-23%
162.740.000 125.309.000

Kích thước: 855D x 1700W x 640H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải

-25%
162.740.000 122.025.000

Kích thước: 835D x 1695W x 565H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn & ống thoát thải

-21%
157.500.000 124.425.000

Kích thước: 900D x 1800W x 665H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn

-23%
157.500.000 121.275.000

Kích thước: 900D x 1800W x 665H mm Màu sắc: Trắng mờ Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn

-25%
157.500.000 118.125.000

Kích thước: 900D x 1800W x 665H mm Màu sắc: Trắng mờ Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn

-28%
136.490.000 98.610.000

Kích thước: 800D x 1700W x 565H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn & ống thoát thải

-21%
136.490.000 107.827.100

Kích thước: 800D x 1700W x 565H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn & ống thoát thải

-20%
136.490.000 108.732.500

Kích thước: 855D x 1700W x 640H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải

-24%
136.490.000 103.700.000

Kích thước: 855D x 1700W x 640H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải

-24%
136.490.000 103.732.400

Kích thước: 835D x 1695W x 565H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn & ống thoát thải

-25%
136.490.000 102.367.500

Kích thước: 835D x 1695W x 565H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn & ống thoát thải

-25%
231.000.000 173.250.000

Kích thước: 1650D x 1650W x 625H mm Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO Bộ xả nhấn: Đã bao gồm Thanh tay vịn: Đã bao gồm Màu sắc: #GW: Trắng bóng

-22%
231.000.000 181.200.000

Kích thước: 1650D x 1650W x 625H mm Chất liệu: Đá cẩm thạch cao cấp GALALATO Bộ xả nhấn: Đã bao gồm Thanh tay vịn: Đã bao gồm Màu sắc: #MW: Trắng mờ

-21%
157.500.000 124.320.000

Kích thước: 800D x 1700W x 585H mm Chất liệu: Đá cẩm thạch cao cấp GALALATO Bộ xả nhấn: Đã bao gồm Thanh tay vịn: Đã bao gồm Màu sắc: #GW: Trắng bóng

-24%
157.080.000 119.380.000

Kích thước: 800D x 1700W x 585H mm Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO Bộ xả nhấn: Đã bao gồm Thanh tay vịn: Đã bao gồm Màu sắc: #GW: Trắng bóng Chú ý: Bao gồm gối đầu mã sản phẩm NTP011E

-24%
157.080.000 119.380.800

Kích thước: 800D x 1700W x 585H mm Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO Bộ xả nhấn: Đã bao gồm Thanh tay vịn: Đã bao gồm Màu sắc: #GW: Trắng bóng Chú ý: Bao gồm gối đầu mã sản phẩm NTP011E

-25%
188.400.000 141.300.000

Kích thước: 950D x 1800W x 600H mm Chất liệu: Đá cẩm thạch cao cấp GALALATO Bộ xả nhấn: Đã bao gồm Thanh tay vịn: Đã bao gồm Màu sắc: #GW: Trắng bóng Thiết kế viền: Mạ vàng

-24%
188.400.000 143.184.000

Kích thước: 950D x 1800W x 600H mm Chất liệu: Đá cẩm thạch cao cấp GALALATO Bộ xả nhấn: Đã bao gồm Thanh tay vịn: Đã bao gồm Màu sắc: #GW: Trắng bóng Thiết kế viền: Mạ vàng

-19%
182.330.000 148.000.000

Kích thước: 950D x 1800W x 600H mm Chất liệu: Đá cẩm thạch cao cấp GALALATO Bộ xả nhấn: Đã bao gồm Thanh tay vịn: Đã bao gồm Màu sắc: #GW: Trắng bóng Thiết kế viền: Mạ Crôm

-18%
420.000.000 344.000.000

Kích thước: 1050D x 2200W x 780H mm Màu sắc: Trắng Chất liệu: GALALATO Trọng lượng: 140 kg Dung tích: 293L Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn

-25%
162.740.000 122.055.000

Kích thước: 835D x 1695W x 565H mm Màu sắc: Trắng bóng Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn & ống thoát thải

1
Bạn cần hỗ trợ?