NỒI CHỐNG DÍNH ĐẾ TỪ RUBY IH 2 TAY CẦM SUPOR H18202-T20