NỒI CHỐNG DÍNH ĐẾ TỪ RUBY IH 1 TAY CẦM SUPOR H18202-T18