NỒI CHỐNG DÍNH ĐẾ TỪ AFFINITY IH 2 TAY CẦM SUPOR H18203-T20