NỒI CHỐNG DÍNH ĐẾ TỪ AFFINITY IH 1 TAY CẦM SUPOR H18203-T18A