Máy nước nóng trực tiếp ELECTROLUX ComfortFlow™ 700 – Vàng đồng