INOX - Tân Lê Gia

Showing all 16 results

-9%
3.600.000 3.268.000

Mã sản phẩm: Nano vàng NV-8245V Kích thước: 820 x 450 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-15%
3.810.000 3.228.000

Mã sản phẩm: NV-10050 Kích thước: 1000 x 500 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-13%
1.250.000 1.090.000

Mã sản phẩm: NV-10545 Kích thước: 1050 x 450 x 230mm Sản phẩm chuẩn như hình

-8%
5.150.000 4.720.000

Mã sản phẩm: NV-11048B Kích thước: 1000 x 480 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-20%
5.380.000 4.278.000

Mã sản phẩm: NV-11048C Kích thước: 1100 x 480 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-18%
2.280.000 1.878.000

Mã sản phẩm: NV-6045 Kích thước: 600 x 450 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-17%
2.480.000 2.067.000

Mã sản phẩm: NV-6845 Kích thước: 680 x 450 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-11%
730.000 652.000

Mã sản phẩm: NV-7540 Kích thước: 750 x 400 x 230mm Sản phẩm chuẩn như hình

-13%
780.000 678.000

Mã sản phẩm: NV-7544 Kích thước: 750 x 440 x 230mm Sản phẩm chuẩn như hình

-23%
750.000 581.000

Mã sản phẩm: NV-7545 Kích thước: 750 x 450 x 230mm Sản phẩm chuẩn như hình

-23%
890.000 688.000

Mã sản phẩm: NV-7843T Kích thước: 780 x 430 x 230mm Sản phẩm chuẩn như hình

-11%
4.150.000 3.676.000

Mã sản phẩm: NV-8245BK Kích thước: 820 x 450 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-20%
2.960.000 2.368.000

Mã sản phẩm: NV-8245C Kích thước: 820 x 450 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-11%
3.020.000 2.686.000

Mã sản phẩm: NV-8245L Kích thước: 820 x 450 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-15%
3.750.000 3.189.000

Mã sản phẩm: NV-8245V Kích thước: 820 x 450 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

-9%
3.600.000 3.268.000

Mã sản phẩm: NV-8245X Kích thước: 820 x 450 x 240mm Sản phẩm chuẩn như hình

1
Bạn cần hỗ trợ?