Chậu rửa treo tường Active/Chân treo cho chậu rửa Active 0955-WT/ 0755-WT

2,580,000