CHẢO CHỐNG DÍNH SÂU LÒNG ĐẾ TỪ AFFINITY IH SUPOR H18203-SJ28A