CHẢO CHỐNG DÍNH ĐẾ TỪ SÂU LÒNG LUX IH SUPOR H18201-SJ28